Thứ tư, 25 Tháng 4 2018
Chào mừng bạn đến với Website Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: (0262) 3814838

Hộp thư

Email

Ngày pháp luật

Đăng nhập

Làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Cảm nghĩ của người làm công tác chính sách

Email In PDF.
Có thể khẳng định đạo đức Hồ Chí Minh bắt nguồn từ truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam và được phát triển trong suốt quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước; là sự vận dụng và phát triển sáng tạo đạo đức cách mạng của chủ nghĩa Mác- Lênin. Đó là sự tiếp thu có chọn lọc và phát triển những tinh hoa văn hóa, đạo đức của nhân loại, cả phương Đông và phương Tây trong quá trình hoạt động cách mạng đầy gian lao, thử thách và vô cùng phong phú của Hồ Chí Minh vì mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.

Đạo đức Hồ Chí Minh bao gồm tư tưởng đạo đức - một hệ thống các quan điểm cơ bản và toàn diện về đạo đức: vị trí, vai trò của đạo đức, những phẩm chất đạo đức cơ bản, những nguyên tắc xây dựng nền đạo đức mới, yêu cầu rèn luyện đạo đức đối với mỗi cán bộ cách mạng và tấm gương thực hành đạo đức của Người.

Đạo đức Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô cùng to lớn của Đảng và dân tộc ta mãi mãi là nguồn sáng bất tận soi rọi vào mỗi tâm hồn con người Việt Nam, hướng cho mọi người đến với chân, thiện, mỹ của cuộc sống. Học tập và làm theo phong cách, đạo đức của Người có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng ở nước ta hiện nay, giúp cán bộ, đảng viên luôn luôn tự tu dưỡng, rèn luyện để trở thành những người có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống giản dị trong sáng, luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, luôn lấy lợi ích của nhân dân làm mục đích hoạt động của mình. Người là tấm gương giúp nhân dân nhìn vào đó làm những điều đúng, điều thiện, chống lại thói hư tật xấu, đồng thời không ngừng củng cố lòng tin của nhân dân với cán bộ , đảng viên, cũng như củng cố mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân. Do vậy, học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trước mắt và lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng ở nước ta hiện nay.

Những thành tự to lớn trong công cuộc đổi mới đất nước thời gian qua luôn gắn liền với vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong đó phải nhắc tới những cố gắng của họ trong việc rèn luyện phong cách làm việc mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Phần đông đội ngũ cán bộ, đảng viên đã thực hiện tốt nói đi đôi với làm, nêu gương trước cấp dưới. Tuy nhiên, bên cạnh đó, còn một bộ phận cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ lãnh đạo, quản lý vẫn bộc lộ nhiều hạn chế trong đạo đức, phong cách làm việc đó là nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít, nói hay làm dở, nói một đằng làm một nẻo.. Một số cán bộ, đảng viên là cấp ủy viên, cán bộ giữ vị trí lãnh đạo, quản lý còn có những biểu hiện thiếu tinh thần  trách nhiệm, cố ý làm trái chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quan liêu, chuyên quyền, độc đoán, hống hách với nhân dân…tình trạng này không những làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Đảng mà còn làm kỷ cương, phép nước bị coi thường, phản ánh sự yếu kém về năng lực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Để khắc phục những hạn chế yếu kém trong đạo đức, thực hiện có hiệu quả nói đi đôi với làm, góp phần xây dựng đạo đức của cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế hiện nay, các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể cần tiếp tục đổi mới giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về đạo đức Hồ Chí Minh.

* Nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động

Khi Đảng cầm quyền, sử dụng công cụ Nhà nước để quản lý xã hội, các đảng viên được giao những vị trí nhất định trong xã hội thì không thể tránh khỏi những thứ bệnh mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lường trước như: Quan cách mạng, cục bộ, địa phương, bè phái, hẹp hòi, quân phiệt, quan liêu, ham chuộng hình thức, làm việc bàn giấy, rời xa nhân dân, bệnh kiêu ngạo, tự mãn, vô kỷ luật, tham ô, lãng phí…

Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Đảng phát động có ý nghĩa hết sức to lớn: Làm cho cán bộ, đảng viên soát xét lại mình để tự sửa đổi, chỉnh đốn. phòng ngừa nguy cơ tham ô, lãng phí, quan liêu, giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, làm cho dân mến, dân thương, dân yêu chủ nghĩa xã hội.

*Mỗi cán bộ, đảng viên cần phải làm gì


Mỗi cán bộ, đảng viên luôn luôn gương mẫu rèn luyện phẩm chất tư cách, làm tròn nhiệm vụ được Đảng và chính quyền giao phó. Sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hoà nhã thân ái với mọi người, hết lòng vì nhân dân phục vụ. Tự rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong của người đảng viên đó là : Luôn tìm kiếm những tấm gương đạo đức tốt để học hỏi, với chức trách được giao từng cán bộ, đảng viên phải thường xuyên học hỏi ở đồng nghiệp, tìm tòi, học hỏi ở tài liệu chuyên môn để nâng cao trình độ và cập nhật kịp thời đường lối, chính sách làm cho chất lượng công việc ngày càng tốt hơn, giữ mối đoàn kết trong cơ quan, chi bộ giúp đỡ nhau cùng tiến bộ , tích cực lao động, học tập, công tác với tinh thần lao động sáng tạo, có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; biết quý trọng công sức lao động và tài sản tập thể, của nhân dân; không xa hoa, lãng phí, không phô trương hình thức, thẳng thắn, trung thực bảo vệ sự thật, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ người tốt; chân thành, khiêm tốn, không chạy theo chủ nghĩa thành tích, không bao che, giấu khuyết điểm …. kiên quyết chống bệnh lười biếng, lối sống hưởng thụ, nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít, luôn có ý thức  xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan đoàn kết thống nhất cao, thực hiện tự phê bình và phê bình theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từng cán bộ, dảng viên luôn đặt mình trong tổ chức, trong tập thể, tôn trọng các nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng, chấp hành đúng pháp luật, không kéo bè, kéo cánh để làm rối loạn kỷ cương, luôn có ý thức coi trọng tự phê bình và phê bình. Luôn phê phán những biểu hiện xuất phát từ những động cơ cá nhân, động viên những người thân trong gia đình giữ gìn đạo đức, lối sống, xây dựng gia đình văn hoá.

Trong thời gian tới, từng cán bộ, đảng viên phải thường xuyên học tập nâng cao nhận thức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống theo đúng những gì Bác đã dạy: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, xây dựng, sửa đổi phương pháp, phong cách làm việc để mang lại hiệu quả cao nhất.

Mỗi cán bộ, đảng viên tự nhận thấy những nhược điểm cần khắc phục như: thiếu mạnh dạn trong đấu tranh với những thói hư tật xấu; chưa có phương pháp tốt để phát hiện và đấu tranh phòng chống tham nhũng, về lối làm việc cần phải xây dựng kế hoạch làm việc thật sự khoa học, đảm bảo yêu cầu phục vụ tốt nhất cho nhân dân. Việc cập nhật thông tin, tài liệu chưa kịp thời đầy đủ, cần khắc phục để nâng cao hiệu quả công tác.

Mỗi cán bộ, phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng.

Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân.

Có thể nói, trong giáo dục và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, vấn đề nâng cao đạo đức, lối sống phải đặc biệt được coi trọng. Bởi đạo đức, lối sống là vấn đề có liên quan đến chất lượng các mối quan hệ trong đời sống và hoạt động của cán bộ, đảng viên, quần chúng. Nâng cao đạo đức cách mạng sẽ góp phần đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái đạo đức, lối sống; chống chủ nghĩa cá nhân của cán bộ, đảng viên, quần chúng, trong toàn Đảng và toàn xã hội hiện nay một cách hiệu quả hơn./.                                                                            


Nguyễn Thị Xuân - PGĐ BHXH tỉnh Đắk Lắk

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: