Thứ hai, 19 Tháng 2 2018
Chào mừng bạn đến với Website Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: (0262) 3814838

Hộp thư

Email

Ngày pháp luật

Đăng nhập

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk - Chỉ đạo quyết liệt các giải pháp đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh

Bảo hiểm y tế (BHYT) là chính sách xã hội quan trọng hàng đầu, liên quan đến mọi người, mọi nhà và toàn xã hội, là một trong những trụ cột của chính sách an sinh xã hội, mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc, được Đảng, Nhà nước ta hết sức coi trọng, luôn đề cao trong hệ thống chính sách an sinh xã hội. Thực tế việc tham gia BHYT đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, nhất là các gia đình có mức thu nhập thấp, nhằm hướng tới mục tiêu đến năm 2020 có trên 90% người dân tham gia BHYT, nhiều giải pháp đã được đặt ra. Tuy nhiên hiện trên đại bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn còn gần 350 ngàn người dân chưa tham gia BHYT, chiếm 18,5% trên tổng số dân,  trong đó có không ít người yếu thế, gặp khó khăn trong cuộc sống.

Có thể nói, thời gian qua việc thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn tỉnh đạt được kết quả đáng khích lệ, số người tham gia tăng dần qua các năm, năm học 2016-2017 trêm 83% học sinh sinh viên (HSSV) tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ BHYT tính đến hết tháng 9/2017 đạt tỷ lệ 81,53% dân số của tỉnh. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện chính sách BHYT vẫn còn những tồn tại, hạn chế và khó khăn, thách thức, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của nhiều cấp ủy, chính quyền còn chưa thực sự quyết liệt. Việc tuyên truyền chưa sâu rộng, hiệu quả. Việc chấp hành chính sách, pháp luật về BHYT của một số doanh nghiệp chưa nghiêm, dẫn đến tình trạng trốn đóng, nợ đóng BHYT xảy ra nhiều, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT chưa được khắc phục kịp thời và xử lý nghiêm, gây bức xúc dư luận.

Việc nâng cao tỷ lệ bao phủ của BHYT,  Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh chỉ đạo các cấp các ngành, đặc biệt là ngành Y Tế, ngành BHXH cần chú trọng phát triển đối tượng tham gia BHYT, đồng thời chú trọng mở rộng, đào tạo mạng lưới đại lý thu. Hiện nay, cơ quan BHXH đã ký với gần 300 đại lý thu (kể cả đại lý của ngành Bưu Điện) trải khắp từ tỉnh đến huyện để người dân dễ dàng tiếp cận hơn khi tham gia BHYT.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Sau khi nghe BHXH tỉnh báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHYT tại Hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHYT theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ và triển khai công tác BHYT HSSV năm học 2017-2018 trên địa bàn tỉnh, đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch tỉnh kết luận:

Để đạt tỷ lệ bao phủ BHYT theo hướng bền vững, tỉnh Đắk Lắk cần phải tiếp tục giữ vững và phát triển đối tượng tham gia BHYT theo Luật BHYT; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị, Quyết định 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2015-2020 và các văn bản chỉ đạo về bao phủ BHYT. Để đảm bảo năm 2017 đạt chỉ tiêu bao phủ BHYT, trong đó 100% HSSV tham gia BHYT, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục đào tạo, BHXH tỉnh và các cấp, các ngành, đoàn thể liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương, nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

Một là, tổ chức sơ kết đánh giá tình hình thực hiện Quyết định 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ và Quyết định 979/QĐ-UB về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu bao phủ BHYT của UBND tỉnh, qua đó xây dựng kế hoạch và giải pháp cụ thể theo từng nhóm đối tượng; phân tích làm rõ những nguyên nhân từng địa bàn xã, phường, thị trấn chưa đạt tỷ lệ bao phủ, đề ra giải pháp và phân công trách nhiệm giải quyết cụ thể để đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHYT nhằm đạt và vượt tỷ lệ bao phủ BHYT của UBND tỉnh giao cho UBND các huyện.

Hai là, các thành viên ban chỉ đạo BHYT toàn dân, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phát huy tinh thần trách nhiệm, kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong phát triển đối tượng tham gia BHYT, coi công tác phát triển đối tượng BHYT là nhiệm vụ cấp bách để thực hiện thành công lộ trình BHYT toàn dân theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ.

Ba là, Sở Y Tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở LĐTB&XH, BHXH tỉnh xem xét, cân đối tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn tài trợ khác hỗ trợ mức đóng cho người thuộc hộ nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình, HSSV từ năm 2018, tạo điều kiện cho 100% đối tượng này được tham gia BHYT nhằm giảm bớt gánh nặng về tài chính cho bản thân, gia đình nếu không may bị ốm đau bệnh tật.

Bốn là, giao cho Thanh tra tỉnh, Thanh tra Sở LĐTB& XH, Thanh tra Sở Y Tế căn cứ chức năng nhiệm vụ, thực hiện thanh tra các đơn vị lao động trên địa bàn có dấu hiệu vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, xử lý vi phạm hành chính và yêu cầu doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT cho người lao động theo quy định của pháp luật.

Năm là, BHXH tỉnh chủ động sử dụng thông tin về quản lý doanh nghiệp và lao động của các cơ quan: Sở Kế hoạch đầu tư, Cục Thuế tỉnh, Sở LĐTB&XH, để lập kế hoạch và đẩy mạnh tổ chức thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT; đối với các đơn vị lớn có dấu hiệu vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT thì đề nghị BHXH Việt Nam thực hiện thanh tra.

Sáu là, Sở Giáo dục và Đào tạo giao chỉ tiêu đến từng trường công lập từ năm học 2017-2018 đạt 100% học sinh tham gia BHYT, lấy chỉ tiêu học sinh tham gia BHYT làm tiêu chí thi đua khen thưởng cho các trường.

Bảy là, Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp, xây dựng tiêu chí kế hoạch phát triển BHYT, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc luật BHYT, đưa tiêu chí về tỷ lệ tham gia BHYT HSSV là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và việc chấp hành pháp luật của HSSV.

Tám là, Sở LĐTB&XH và các Sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố kịp thời phê duyệt lập danh sách người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng theo quy định để chuyển kịp thời cho cơ quan BHXH thực hiện việc cấp thẻ BHYT, đảm bảo quyền lợi cho đối tượng.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu BHXH tỉnh đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, triển khai công tác tuyên truyền thường xuyên, đồng bộ, phối hợp với các cấp, các ngành, với địa phương huy động được sức mạnh của toàn xã hội, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin cho người lao động và nhân dân trong tỉnh  hiểu rõ chính sách BHYT là chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội.

Thực hiện tốt chính sách BHYT là góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
Nguyễn Thị Xuân - Phó Giám đốc BHXH tỉnh

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: