Thứ sáu, 23 Tháng 3 2018
Chào mừng bạn đến với Website Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: (0262) 3814838

Hộp thư

Email

Ngày pháp luật

Đăng nhập

Quyết định 595/QĐ-BHXH - Tháo gỡ khó khăn cho đơn vị sử dụng lao động

Có thể nói, quy trình quản lý thu tại Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã có những đột phá về công tác quản lý, cải cách hành chính, giao dịch điện tử…, góp phần giảm thời gian giao dịch giữa cơ quan BHXH với người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, trước những quy định mới của Luật BHXH năm 2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế (BHYT), Luật Việc làm,… những quy định tại Quyết định 959/QĐ-BHXH còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập như: Chưa hướng dẫn quy trình thu, cấp sổ, thẻ trên cơ sở dữ liệu tập trung toàn quốc, lấy dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT làm trung tâm và kết nối liên thông với dữ liệu đóng, hưởng BHXH, BHYT. Chưa quy định số sổ BHXH, số thẻ BHYT thống nhất lấy theo mã số BHXH và trước khi đưa thông tin người tham gia vào phần mềm quản lý phải xác định được mã số BHXH của người tham gia để làm căn cứ thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Chưa quy định việc kết nối dữ liệu với ngành thuế để làm căn cứ xác định số người, số tiền tham gia BHXH.

BHXH tỉnh Đắk Lắk tập huấn quy trình nghiệp vụ thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo
Quyết định số 595/QĐ-BHXH

Chính vì vậy, việc thay đổi quy trình quản lý thu theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam đã khắc phục những hạn chế trong quy trình thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo Quyết định 959/QĐ-BHXH là cần thiết đồng thời đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý của Ngành nhưng không làm xáo trộn nghiệp vụ về thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tại các đơn vị sử dụng lao động, thực hiện tốt hơn mục tiêu cải cách thủ tục hành chính và phải luôn lấy quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN làm trung tâm.

Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN cũng quy định rõ trách nhiệm của các phòng trong phát triển đối tượng, thu nợ và thanh, kiểm tra theo hình thức hậu kiểm; rút ngắn được thời gian, thủ tục thực hiện nhiệm vụ về thu, cấp sổ - thẻ; hệ thống mẫu biểu được đơn giản các chỉ tiêu phục vụ giao dịch điện tử, thuận tiện trong kê khai, giúp Ngành BHXH giảm các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian trả các thủ tục cho người lao động (NLĐ), quy trình cũng hướng dẫn chi tiết về mức đóng, phương thức đóng, tiền lương làm căn cư đóng; truy thu đối với một số trường hợp nghỉ ốm, nghỉ thai sản... Bổ sung quy định hằng năm, cán bộ chuyên quản thu, cán bộ chuyên quản cấp sổ - thẻ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm tra tình hình đóng, hồ sơ tham gia, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động  trên địa bàn, quy trình mới bổ sung thêm 06 đối tượng tham gia BHYT. Đối với sổ BHXH, bỏ quy định phải nộp lại sổ hỏng đối với trường hợp người lao động đề nghị cấp lại sổ do bị hỏng; yêu cầu cấp lại sổ do thay đổi nhân thân chỉ cần Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh và chứng minh thư/ thẻ căn cước/ hộ chiếu (riêng trường hợp là đảng viên cần thêm lý lịch đảng viên);…(Tuy nhiên, ngày 29/11/2017 Chính phủ đã ban hành Nghị Quyết 125/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của BHXH Việt Nam đã duyệt đề án của BHXH Việt Nam bỏ các thủ tục giấy khai sinh, giấy chứng tử..)

Đối với đơn vị sử dụng lao động, xác nhận Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) đối với các trường hợp đề nghị điều chỉnh họ, tên, chữ đệm; ngày tháng, năm sinh, giới tính đã ghi trên sổ BHXH. Đối với cơ quan BHXH tỉnh/huyện: Bổ sung quy định tiếp nhận hồ sơ trường hợp cấp lại, đổi thẻ phải cấp giấy hẹn cho từng người tham gia, trên giấy hẹn ghi đầy đủ thông tin trên thẻ của người tham gia BHYT.

Quy trình mới còn tạo điều kiện cho những đơn vị sử dụng lao động trong quá trình thực hiện thủ tục phá sản, giải thể hoặc không còn tồn tại, không còn hoạt động sản xuất - kinh doanh; đơn vị nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, nếu NLĐ đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc thì đơn vị có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, bao gồm lãi chậm đóng theo quy định, cơ quan BHXH có trách nhiệm xác nhận sổ BHXH cho NLĐ. Trường hợp đơn vị chưa đóng đủ thì cơ quan BHXH xác nhận đến thời điểm đã đóng, sau khi thu hồi được số tiền đơn vị còn nợ thì xác nhận bổ sung trên sổ BHXH.

Đến 31/12/2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tình hình nợ đọng diễn ra khá phổ biến vì nhiều nguyên nhân, trong đó có một số nguyên nhân bất khả kháng như: Do cơn bão số 12 gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng tại một số Công ty cà phê như: Công ty TNHH 715A, 715C… Chính vì vậy, những sửa đổi quan trọng trong Quyết định 595/QĐ-BHXH tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết kịp thời các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ, không những góp phần ổn định an ninh, chính trị và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh mà còn giúp ngành BHXH quản lý đối tượng tham gia BHXH, BHYT tập trung, chặt chẽ, tránh tình trạng trùng số sổ BHXH, thẻ BHYT; là bước tiến lớn trong đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng CNTT của Ngành ./.
Nguyễn Thị Xuân - PGĐ BHXH tỉnh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: