Thứ ba, 22 Tháng 5 2018
Chào mừng bạn đến với Website Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: (0262) 3814838

Hộp thư

Email

Ngày pháp luật

Đăng nhập

KẾT QUẢ HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2017

Email In PDF.
Ngày 09/01/2018, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BHXH tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức họp để bầu chọn danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc Ngành, kết quả như sau:

1. Danh sách khen thưởng thi đua chuyên đề (đính kèm file)
2. Danh sách Chiến sỹ thi đua cơ sở (đính kèm file)
3. Danh sách đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với tập thể (đính kèm file)
4. Danh sách Tập thể lao động tiên tiến (đính kèm file)
5. Danh sách đơn vị đề nghị BHXH Việt Nam công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc (đính kèm file)
6. Danh sách đơn vị đề nghị tặng Cờ thi đua của BHXH Việt Nam (đính kèm file)
7. Danh sách cá nhân đề nghị BHXH Việt Nam tặng Bằng khen (đính kèm file)
8. Danh sách đơn vị đề nghị BHXH Việt Nam tặng Bằng khen (đính kèm file)
9. Danh sách đơn vị được Giám đốc BHXH tỉnh tặng Giấy khen (đính kèm file)
10. Danh sách cá nhân được Giám đốc BHXH tỉnh tặng Giấy khen (đính kèm file)
11. Danh sách đặc cách đề nghị BHXH Việt Nam tặng Bằng khen cho các cá nhân nghỉ hưu (đính kèm file)
12. Danh sách Lao động tiên tiến (đính kèm file)