Thứ hai, 19 Tháng 2 2018
Chào mừng bạn đến với Website Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: (0262) 3814838

Hộp thư

Email

Ngày pháp luật

Đăng nhập

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Xây dựng người cán bộ đoàn, đoàn viên theo phong cách Hồ Chí Minh

Lưu ý, mở trong một cửa sổ mới. PDF.InEmail

Thứ hai, 18 Tháng 12 2017 16:02

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dâng hiến trọn cuộc đời mình cho dân, cho nước, vì độc lập dân tộc, vì tự do và hạnh phúc cho nhân dân. Trước lúc đi vào cõi vĩnh hằng Người đã để lại những dặn dò hết sức cụ thể cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cho mỗi con người Việt Nam, đặc biệt là cho thế hệ thanh niên, lực lượng góp phần quyết định sự hưng thịnh của quốc gia dân tộc hiện tại cũng như trong tương lai.

Đọc thêm...

 

BHXH tỉnh Đắk Lắk - Học tập tư tưởng của Bác về cải cách thủ tục hành chính

Lưu ý, mở trong một cửa sổ mới. PDF.InEmail

Thứ tư, 13 Tháng 12 2017 07:24

Trong công cuộc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cải cách hành chính (CCHC) nhà nước được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, là một trong những nội dung quan trọng của một trong ba đột phá chiến lược của Đảng là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, được Đảng, Nhà nước và Chính phủ đặc biệt quan tâm chỉ đạo nhằm củng cố, phát triển nền hành chính nước nhà liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ tốt nhất quyền lợi của nhân dân, thúc đẩy sự phát triển bền vững, thịnh vượng của đất nước… một nền hành chính mới ra đời, mà ở đó luôn thể hiện tư tưởng của Bác về một Nhà nước “của dân, do dân, vì dân”.

Đọc thêm...

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về An sinh xã hội ở nước ta

Lưu ý, mở trong một cửa sổ mới. PDF.InEmail

Thứ sáu, 15 Tháng 9 2017 15:21

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa 48 năm, nhưng tư tưởng của Người về mục đích đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội, vì tự do, hạnh phúc của Nhân dân và An sinh xã hội, phát triển bền vững đất nước đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Đọc thêm...

   

Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân

Lưu ý, mở trong một cửa sổ mới. PDF.InEmail

Thứ hai, 28 Tháng 8 2017 14:59

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một kho tàng lý luận hết sức quý giá, đó là “Tư tưởng Hồ Chí Minh”, trong đó tư tưởng về quân sự, về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân chiếm một vị trí quan trọng, giúp cho cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng luôn đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đánh bại các cuộc chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa đế quốc, thực dân, bảo vệ vừng chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đọc thêm...

 

Nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, phát triển BHYT ở nước ta

Lưu ý, mở trong một cửa sổ mới. PDF.InEmail

Thứ sáu, 30 Tháng 6 2017 14:30

Xác định tầm quan trọng của sức khỏe - vốn quý nhất của con người, coi trọng việc giữ gìn, rèn luyện, bảo vệ sức khỏe, quan tâm công tác dự phòng; đề cao y đức trong hoạt động khám chữa bệnh, cứu người; giáo dục ý nghĩa nhân văn, nhân đạo, tinh thần tương ái tương thân, mình vì mọi người, mọi người vì mình - đó là cơ sở, nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, phát triển BHYT ở nước ta.

Đọc thêm...

   

Trang 1 trong tổng số 7

« Bắt đầu Lùi 1 2 3 4 5 6 7 Tiếp theo Cuối »