Thứ bảy, 21 Tháng 4 2018
Chào mừng bạn đến với Website Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: (0262) 3814838

Hộp thư

Email

Ngày pháp luật

Đăng nhập

Văn bản

Lĩnh vực văn bản:

Thể loại văn bản:

Cơ quan ban hành:

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3505/BHXH-ST 15/09/2015 V/v chấn chỉnh thực hiện chuyển dữ liệu quá trình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp bảo lưu
4660/BGDĐT-CTHSSV 10/09/2015 V/v thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên
471/CNTT-PM 08/09/2015 V/v danh sách người tham gia BHXH tự nguyện đã được xác nhận thời gian tham gia BHXH tại BHXH Bộ Quốc phòng
70/2015/NĐ-CP 01/09/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế đối với quân đội nhân dân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu
947/QĐ-BHXH 01/09/2015 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính
3250/BHXH-TCCB 28/08/2015 V/v tăng cường thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị
10/QĐ-TU 11/08/2015 Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; sử dụng hiệu quả thời gian làm việc; không uống rượu, bia trước, trong giờ làm đối với cán bộ, đảng viên
36-HD/BTCTW 30/07/2015 Hướng dẫn Về việc bổ sung đối tượng thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP, ngày 09-3-2015 của Chính phủ
2538/BHXH-CSXH 10/07/2015 V/v hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP
2502/BHXH-KT 08/07/2015 V/v tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân
2172/BHXH-DVT 16/06/2015 V/v thanh toán chi phí thuốc BHYT
2164/BHXH-PC 16/06/2015 V/v thực hiện kế hoạch cuộc thi "Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN"
2102/BHXH-CSXH 10/06/2015 V/v tính thời gian công tác để hưởng BHXH đối với giáo viên mẫu giáo trước ngày 01/01/1995
3627/UBND-VHXH 28/05/2015 V/v Tăng cường chỉ đạo công tác thu, thu nợ BHXH, BHYT
1196/QĐ-UBND 19/05/2015 Về việc phê duyệt danh sách Bổ sung người thuộc hộ gia đình cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế từ nguồn kinh phí ủng hộ " Chung tay vì sức khỏe phụ nữ Việt Nam"
1735/BHXH-TĐKT 13/05/2015 V/v hướng dẫn khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng
591/QĐ-BHXH 12/05/2015 V/v ban hành Kế hoạch cuộc thi "Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế"
1680/QCPH-BHXHVN-TCTHADS 08/05/2015 Quy chế Phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng cục Thi hành án dân sự trong công tác thi hành án dân sự
65/2015/TT-BTC 05/05/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 162/2012/TT-BTC ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Bộ tài chính quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước
35-HD/BTCTW 24/04/2015 Hương dẫn Thực hiện một số nội dung Nghị định số 26/2015/NĐ-CP, ngày 09-3-2015 của Chính phủ “Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội”
« Bắt đầu Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo Cuối »