Thứ bảy, 21 Tháng 4 2018
Chào mừng bạn đến với Website Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: (0262) 3814838

Hộp thư

Email

Ngày pháp luật

Đăng nhập

Văn bản

Lĩnh vực văn bản:

Thể loại văn bản:

Cơ quan ban hành:

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
103/KH-HĐND 06/03/2017 Kế hoạch giám sát tình hình quản lý, sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế; công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh
718/QĐ-BVHTTDL 02/03/2017 Quyết định về việc ban hành Bộ Quy tắc Ứng xử văn minh du lịch
595/KH-BHXH 28/02/2017 Kế hoạch thực hiện NQ số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giái pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020
193/QĐ-BHXH 16/02/2017 Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bảo hiểm xã hội Việt Nam
423/QĐ-BHXH 14/02/2017 Quyết định ban hành chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ
376/Ctr-BHXH 10/02/2017 Chương trình công tác tuyên truyền năm 2017
09/2017/NĐ-CP 09/02/2017 Nghị định quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước
02/2017/QĐ-UBND 16/01/2017 Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các trường hợp vướng mắc giữa giấy tờ hộ tịch và các giấy tờ, hồ sơ khác của công dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
112/KH-BHXH 10/01/2017 Kế hoạch rà soát và bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động
3778/QĐ-BHXH 30/12/2016 Quyết định về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
5276/BHXH-CSYT 28/12/2016 V/v đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người bệnh BHYT khi đang điều trị nhưng thẻ BHYT hết hạn sử dụng.
18/CT-UBND 28/12/2016 Chỉ thị về việc thực hiện nghiêm quy định xin lỗi bằng văn bản khi giải quyết quá hạn thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
17/CT-UBND 27/12/2016 Chỉ thị về việc phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh năm 2017
5262/KH-BHXH 27/12/2016 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017
34/CT-TTG 26/12/2016 Chỉ thị về tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội
3142/QĐ-BHXH 12/12/2016 Quyết định ban hành Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
3141/QĐ-BHXH 12/12/2016 Quyết định ban hành Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020
2614/QĐ-BHXH 08/12/2016 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thu
2615/QĐ-BHXH 08/12/2016 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính - Kế toán
2616/QĐ-BHXH 08/12/2016 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch và Đầu tư
« Bắt đầu Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo Cuối »