Thứ bảy, 21 Tháng 4 2018
Chào mừng bạn đến với Website Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: (0262) 3814838

Hộp thư

Email

Ngày pháp luật

Đăng nhập

Văn bản

Lĩnh vực văn bản:

Thể loại văn bản:

Cơ quan ban hành:

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2100/QĐ-BHXH 30/11/2016 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2016
151/2016/NĐ-CP 11/11/2016 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về chế độ, chính sách của Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
3192/QĐ-UBND 25/10/2016 Quyết định về việc điều chỉnh chỉ tiêu giao thực hiện bảo hiểm y tế năm 2016
45/2016/QĐ-TTg 19/10/2016 Quyết định về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
35/2016/TT-BYT 28/09/2016 Thông tư Ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế
3635/KH-BHXH 21/09/2016 Kế hoạch thực hiện chiến lược hội nhập quốc tế giai đoạn 2016-2020
1343/QD-BHXH 21/09/2016 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ thông tin
3601/QCPH-TLĐ-BHXH 20/09/2016 Quy chế phối hợp Trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu trong việc khởi kiện ra tòa án đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
1285/QĐ-BHXH 07/09/2016 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu trữ
26/CT-TTg 05/09/2016 Chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp
1099/QĐ-BHXH 02/08/2016 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo nghiệp vụ bảo hiểm xã hội
2809/QĐ-BHXH 26/07/2016 Quyết định về việc ban hành Nội quy tiếp công dân
25/2016/TT-BLĐTBXH 26/07/2016 Thông tư hướng dẫn xác định, quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
1055/QĐ-BHXH 25/07/2016 Quyết định v/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
1050/QĐ-BHXH 22/07/2016 Quyết định v/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Báo Bảo hiểm xã hội
1027/QĐ-BHXH 20/07/2016 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua - Khen thường
29/2016/QĐ-UBND 11/07/2016 Quyết định Ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; sử dụng hiệu quả thời gian làm việc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
3485/QĐ-BYT 11/07/2016 Quyết định Phê duyệt Chương trình hỗ trợ thuốc Tarceva cho người bệnh ung thư phổi không phải tế bào nhỏ giai đoạn tiến triển tại chỗ hay di căn xa tại Việt Nam
972/QĐ-BHXH 08/07/2016 Quyết định về việc ban hành Nội quy tiếp công dân của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
29/2016/QĐ-TTg 05/07/2016 Quyết định điều chỉnh chế độ trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
« Bắt đầu Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo Cuối »