Thứ bảy, 21 Tháng 4 2018
Chào mừng bạn đến với Website Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: (0262) 3814838

Hộp thư

Email

Ngày pháp luật

Đăng nhập

Văn bản

Lĩnh vực văn bản:

Thể loại văn bản:

Cơ quan ban hành:

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
18/2016/TT-BYT 30/06/2016 Thông tư quy định Danh mục kỹ thuật, danh mục vật tư y tế dùng trong phục hồi chức năng và việc chi trả chi phí phục hồi chức năng ban ngày thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế
1167/QĐ-TTg 28/06/2016 Quyết định v/v điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020
871/QĐ-BHXH 08/06/2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế
844/QĐ-BHXH 31/05/2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Truyền thông
859/QĐ-BHXH 31/05/2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thanh tra - Kiểm tra
1852/KH-BHXH 27/05/2016 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020
801/QĐ-BHXH 24/05/2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế
16/CT-TTg 16/05/2016 Chỉ thị về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới
214/BCY-CTSBMTT 16/05/2016 V/v một số nội dung thay đổi cơ bản của Thông tư số 08/2016/TT-BQP
3617/UBND-CN 13/05/2016 V/v triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2016
14/2016/TT-BYT 12/05/2016 Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế
19-2016/NQ-CP 28/04/2016 Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020
49/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC 14/04/2016 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với công chức, viên chức, công nhân quốc phòng, lao động hợp đồng, học sinh, sinh viên đang công tác, làm việc, học tập trong Bộ Quốc phòng, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và thân nhân quân nhân tại ngũ, thân nhân cơ yếu.
15/2016/QĐ-TTg 05/04/2016 Quyết định về mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2018
21/2016/NĐ-CP 31/03/2016 Quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội.
01/2016/TT-BLĐTBXH 18/02/2016 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

177/QĐ-BHXH 17/02/2016 Về việc ban hành phần mềm Quản lý thu SMS
531/QĐ-BHXH 17/02/2016 Ban hành chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ
66/QĐ-BHXH 19/01/2016 Quyết định Ban hành Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ
173/UBND_VHXH 11/01/2016 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ mức đóng BHYT còn lại cho người thuộc hộ cận nghèo giai đoạn 2016-2020
« Bắt đầu Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo Cuối »