Biểu mẫu
Thứ ba, 27 Tháng 1 2015
Chào mừng bạn đến với Website Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk
Đối tác chiến lược Facebook

giày da hà nội

Hộp thư

Email

Đăng nhập

Up

Thu

01-TBH (46.50 kB)

Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc

02a-TBH (30.00 kB)

Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT

02b-TBH (29.00 kB)

Danh sách đối tượng tham gia BHYT

03a-TBH (32.00 kB)

Danh sách điều chỉnh lao động và mức đóng BHXH, BHYT

03b-TBH (22.00 kB)

Danh sách đề nghị điều chỉnh hồ sơ tham gia BHXH, BHYT

T01-TN (34.00 kB)

Tờ khai tham gia Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình

C56-BH (33.50 kB)

Danh sách tham gia Bảo hiểm y tế tự nguyện

02/THE (23.00 kB)

Đơn đề nghị cấp lại Thẻ Bảo hiểm y tế

03/THE (132.50 kB)

Danh sách đề nghị cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế

02/SBH (21.50 kB)

Danh sách lao động đề nghị cấp sổ BHXH

01/BHYTTN (20.00 kB)

Tờ khai tham gia BHYT tự nguyện theo đối tượng nhân dân

02/BHYTTN (21.00 kB)

Danh sách tham gia BHYT tự nguyện

D02-TS (77.50 kB)
Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT
D01-TS (28.00 kB)
Đơn đăng ký đóng BHXH
A01-TS (33.00 kB)
Tờ khai tham gia BHXH, BHYT
Hiển thị