Thứ bảy, 20 Tháng 1 2018
Chào mừng bạn đến với Website Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: (0262) 3814838

Hộp thư

Email

Ngày pháp luật

Đăng nhập

Quản lý và Cấp GCN
Up

Các cơ sở KCB thuộc BHXH huyện Lắk quản lý

bvdk h.lak.pdf (478.35 kB)
bvdk h.lak 2.pdf (175.18 kB)
tyt x.yang tao.pdf (535.35 kB)
tyt x.dak phoi.pdf (520.31 kB)
tyt x.dak nue.pdf (485.39 kB)
tyt x.krong no.pdf (488.78 kB)
tyt x.nam ka.pdf (503.43 kB)
tyt h.ea rbin.pdf (506.23 kB)
Hiển thị #