Thứ bảy, 21 Tháng 4 2018
Chào mừng bạn đến với Website Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: (0262) 3814838

Hộp thư

Email

Ngày pháp luật

Đăng nhập

Hỏi đáp
HỎI VÀ ĐÁP
Hỏi:  Cơ quan Bảo hiểm (CQBH) cho em hỏi em tham gia BHXH, BHYT, BHTN từ tháng 12/2013. Ngày 20/06/2016 em có xin thôi việc, có đề xuất xin giữ lại thẻ BHYT để thuận tiện trong việc KCB và đóng số tiền BHYT CQBH truy thu từ tháng 7 đến tháng 12/2016. Nhưng khi làm thủ tục hưởng BHTN thì em có được biết là CQBH sẽ đóng tiền BHYT trong thời gian hưởng BHTN. Như vậy số tiền em đã đóng BHYT từ tháng 7 đến tháng 12/2016 em có được truy lãnh lại không ạ và nếu có thì em phải làm thủ tục gì ạ? Em mong CQBH sớm phản hồi giúp em. Em xin chân thành cám ơn!
[Câu hỏi của: Hoàng Thị Thanh Thủy]
Xem trả lời
Theo quy định tại Điểm 1.4 Khoản 1 Điều 38 Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của BHXH Việt Nam quy định: “Người lao động nghỉ việc, di chuyển, phải thu hồi thẻ BHYT còn hạn sử dụng của người lao động (trừ trường hợp chết; chờ giải quyết chế độ hưu trí, trợ cấp tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp hằng tháng”.
Như vậy, theo quy định trên, trường hợp của bạn khi nghỉ việc ở doanh nghiệp thì bạn phải trả lại thẻ BHYT còn hiệu lực lại cho công ty để công ty nộp lại cho cơ quan BHXH.
Trường hợp cơ quan BHXH chưa điều chỉnh giảm, bạn liên hệ đơn vị đến cơ quan BHXH làm thủ tục để điều chỉnh giảm thu theo quy định, thời điểm giảm thu tính từ ngày đơn vị trả thẻ lại cho cơ quan BHXH.

Hỏi:  Anh/chị cho em hỏi, mức lương thấp nhất mà doanh nghiệp đóng bảo hiểm cho nhân viên là bao nhiêu vậy ạ? Em cảm ơn!
[Câu hỏi của: Trần Phương Viên]
Xem trả lời
Căn cứ quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 về BHXH; Nghị định số 115/2015/NQ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc; Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động (sau đây gọi tắt là Nghị định số 122/2015/NĐ-CP); Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất theo Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành nột số nội dung của Bộ Luật lao động; Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định về quản lý thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT quy định:
1. Mức đóng áp dụng từ 01/01/2016:
1.1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm, hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này tính trên mức lương cơ sở.
1.2. Người lao động thực hiện chế độ tiền lương do đơn vị quyết định thì tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương ghi trong hợp đồng lao động, bao gồm tiền lương và các khoản phụ cấp lương “Phụ cấp lương bao gồm: Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút; phụ cấp khu vực; phụ cấp chức vụ”.
Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng, nếu người lao động đã qua học nghề thì tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng, nếu làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì cộng thêm 5%.
Nếu mức tiền lương tháng của người lao động cao hơn hai mươi tháng lương cơ sở thì mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc bằng hai mươi tháng lương cơ sở.
Nếu mức tiền lương tháng của người lao động cao hơn hai mươi tháng lương tối thiểu vùng thì mức tiền lương tháng đóng BHTN bằng hai mươi tháng lương tối thiểu vùng.
2. Mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 122/2015/NĐ-CP
2.1. Đối tượng áp dụng: người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo quy định của Bộ luật Lao động (sau đây gọi chung là doanh nghiệp).
2.2. Mức lương tối thiểu vùng
- Mức 3.500.000 đồng/tháng áp dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.
- Mức 3.100.000 đồng/tháng áp dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.
- Mức 2.700.000 đồng/tháng áp dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động trên địa thuộc vùng III.
- Mức 2.400.000 đồng/tháng áp dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động trên các địa bàn thuộc vùng IV.
Đối với người lao động đã qua học nghề thì mức lương thấp nhất trả cho người lao động phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng, nếu làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì cộng thêm 5%.

Hỏi:  Em ký hợp đồng tháng 12/2008 đến ngày 15/7/2016 em xin thôi việc. Vậy giờ em muốn rút BHXH 1 lần thì được khoảng bao nhiêu tiền ạ! Em xin cảm ơn!
[Câu hỏi của: Nguyễn Hoa Oanh]
Xem trả lời
Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 và Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 11/11/2015 Quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc: Người lao động tham gia BHXH bắt buộc, sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH và không tiếp tục đóng BHXH, nếu có yêu cầu thì được hưởng BHXH một lần.
Mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:
-    1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014;
-    02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.
Trường hợp của bạn ngày 15/7/2016 thôi việc thì đến 01/8/2017 đủ điều kiện nộp hồ sơ hưởng BHXH một lần. Giả sử bạn đóng BHXH kể từ ngày ký HĐLĐ là tháng 12/2008 đến tháng 7/2016, thì tổng thời gian đóng BHXH là 06 năm 08 tháng; trong đó: 06 năm tính đóng trước năm 2014 và 08 tháng tính đóng từ năm 2014 trở đi. Vậy, mức hưởng BHXH một lần của bạn được tính là:
Mức hưởng                                                                 Mức bình quân
BHXH    = {(1,5 tháng x 6 năm)+ (2 tháng x 0,8 năm)} x  tiền lương tháng                 
1 lần                                                                           đóng BHXH


Hỏi:  Cho em hỏi là em đóng BHXH đến 12/2015 thì em nghỉ làm. Em sinh con ngày 26/5/2016, em đang sinh sống ở tỉnh Đắk Lắk, sổ BHXH của em đóng được 18 tháng, như vậy em có được nhận tiền thai sản không ạ? Nếu được thì em đến đâu để làm thủ tục? Em cám ơn!
[Câu hỏi của: La Thị Tâm]
Xem trả lời
Căn cứ Khoản 2 Điều 31 Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 về điều kiện hưởng chế độ thai sản thì lao động nữ sinh con phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
Theo quy định trên, trường hợp bạn sinh con vào ngày 26/5/2016 và bạn đã đóng BHXH tính đến tháng 12/2015 là 18 tháng thì trong thời gian 12 tháng trước khi sinh bạn đã đóng BHXH đủ 6 tháng trở lên, do đó bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.
Về trình tự, thủ tục hồ sơ hưởng chế độ thai sản: Căn cứ quy định tại Điểm 2.7 Khoản 2 Điều 11 Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016 của BHXH Việt Nam về hồ sơ và quy trình giải quyết chế độ thai sản thì người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi… nộp hồ sơ (gồm sổ BHXH và Giấy khai sinh hoặc trích lục giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh của con) cho BHXH tỉnh hoặc BHXH huyện nơi cư trú và đăng ký hình thức nhận tiền trợ cấp theo một trong các hình thức thông qua tài khoản tiền gửi tại ngân hàng, trực tiếp từ cơ quan BHXH hoặc tổ chức dịch vụ (Bưu điện) được cơ quan BHXH ủy quyền.

Hỏi:  Dạ anh/chị cho hỏi: em làm tại một công ty từ 2010, tới đầu năm 2012 thì nghỉ, sau khi nghỉ em không rút lại sổ bảo hiểm. Đến 25/6/2016 em lên rút lại sổ bảo hiểm để đóng tiếp thì công ty gửi lại cho em mỗi sổ bảo hiểm và hợp đồng lao động, không thấy bản kê khai đóng bảo hiểm. Công ty bảo phải lên cơ quan BHXH nơi họ đóng để xin bảng kê khai. Vậy em phải làm sao để nhận được bảng kê khai đóng bảo hiểm ạ? Và khi đem sổ lên em có được giải quyết không ạ? Em cảm ơn!
[Câu hỏi của: TRẦN THỊ MỸ HẰNG]
Xem trả lời
Người lao động nghỉ việc, chuyển công tác thì đơn vị sử dụng lao động lập thủ tục hồ sơ theo đúng quy định tại Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam để báo giảm và chốt sổ BHXH cho người lao động.
Trường hợp người lao động tiếp tục tham gia BHXH tại đơn vị khác có đóng BHXH thì thời gian công tác trước đó (chưa thanh toán BHXH một lần) được cộng dồn thời gian tham gia BHXH để làm căn cứ giải quyết các chế độ BHXH.
Trường hợp người sử dụng lao động hoặc người lao động làm mất tờ rời hàng năm, tờ rời chốt sổ đề nghị liên hệ cơ quan BHXH nơi đơn vị tham gia BHXH để được cấp lại theo quy định.
Thủ tục gồm:
- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);
- Sổ BHXH (để kiểm tra).

Hỏi:  Cho em hỏi hiện tại công ty em còn 1 lao động đóng bảo hiểm, giờ em muốn báo giảm người này vào tháng 3/2016 và muốn đóng bảo hiểm cho 2 lao động mới vào tháng 4/2016 thì hồ sơ cần làm những gì ạ? Em xin cảm ơn!
[Câu hỏi của: Nguyễn Thị Thu]
Xem trả lời
Theo quy định tại Quyết định số 1300/QĐ-BHXH ngày 06/11/2015 của BHXH Việt Nam:
1. Thủ tục hồ sơ báo giảm lao động tham gia đóng BHXH, BHYT
- Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS);
- Quyết định nghỉ việc, thôi việc, quyết định chấm dứt hợp đồng lao động...;
- Sổ BHXH;
- Thẻ BHYT còn hạn sử dụng (trừ trường hợp chết; chờ giải quyết chế độ hưu trí, trợ cấp tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp).
2. Thủ tục hồ sơ báo tăng lao động tham gia đóng BHXH, BHYT
- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);
- Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: Giấy tờ chứng minh.
- Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS).

Hỏi:  Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk, tên tôi là: Nguyễn Kim, ngày sinh: 06/5/1987, số CMND: 215086021, số sổ BHXH: 6609003999. Quá trình công tác và đóng BHXH của tôi như sau: Từ Tháng 11/2008 đến hết tháng 9/2009: Làm việc tại Công ty CP Sông Đà Ban Mê; từ tháng 10/2010 đến 07/2012: Làm việc tại Công ty Công ty CP Sản xuất và Thương mại Miền Đông Xa; tháng 8/2012 tôi nghỉ việc tại công ty CP Sản xuất và Thương mại Miền Đông Xa nhưng chưa được chốt và trả sổ BHXH vì công ty còn nợ tiền BHXH. Theo tôi được biết, công ty CP Sản xuất và Thương mại Miền Đông Xa đã ngừng hoạt động. Nay tôi đang công tác ở đơn vị mới đóng tại BHXH Thành phố Đà Nẵng, tôi muốn chốt sổ này để tiếp tục quá trình đóng BHXH thì cần phải làm những thủ tục gì và trình tự như thế nào? Rất mong nhận được hồi đáp từ quý cơ quan. Tôi xin chân thành cảm ơn!
[Câu hỏi của: Nguyễn Kim]
Xem trả lời
Theo quy định tại Điểm 1.5 Điều 38 Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam: Đơn vị chuyển địa bàn, chấm dứt hoạt động, giải thể, phá sản phải đóng đủ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động đến thời điểm di chuyển, chấm dứt hoạt động, giải thể, phá sản để làm căn cứ chốt sổ BHXH giải quyết chế độ cho người lao động.
Căn cứ quy định trên, Công ty CP Sản xuất và Thương mại Miền Đông Xa còn nợ tiền BHXH, vì vậy cơ quan BHXH chưa có căn cứ để chốt sổ BHXH cho người lao động.
Để được chốt sổ BHXH, Công ty phải chuyển đầy đủ số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định cho cơ quan BHXH, đồng thời tiến hành các thủ tục chốt sổ BHXH cho người lao động.
Thủ tục hồ sơ chốt sổ BHXH bao gồm:
- Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động hoặc Quyết định nghỉ việc;
- Sổ bảo hiểm xã hội;
- Thẻ BHYT còn hạn sử dụng (trừ trường hợp chết; chờ giải quyết chế độ hưu trí, trợ cấp tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp).

Hỏi:  Cho em hỏi, em muốn mua bảo hiểm y tế cho bố mẹ nhưng cơ quan bảo hiểm yêu cầu phải mua cho cả gia đình, còn chỉ mua cho bố mẹ thì không được? Xin cơ quan giải thích rõ cho em vấn đề này được không? Em cảm ơn!
[Câu hỏi của: Đỗ Văn Trọng]
Xem trả lời
Thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/01/2015, đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình thực hiện theo hình thức bắt buộc. Theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT, đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình bao gồm toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu (hoăc sổ tạm trú), trừ đối tượng thuộc các nhóm: Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng; nhóm do ngân sách nhà nước đóng và nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng.
Ví dụ: Gia đình ông B có 07 người có tên trong sổ hộ khẩu, trong đó có 01 người hưởng lương hưu, 01 người là công chức. Vậy số người tham gia BHYT theo hộ gia đình ông B là 05 người.
Như vậy, theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13, kể từ ngày 01/01/2015 bắt buộc tham gia BHYT theo hộ gia đình.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai Luật BHYT, việc thực hiện giải pháp mở rộng đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình còn gặp một số khó khăn nhất định.
Do vậy, để tiếp tục tháo gở những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, tạo thuận lợi cho người đang tham gia BHYT, ngày 10/11/2015 Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 98/2015/QH13.
Trong đó chỉ đạo “Thực hiên các giải pháp, chính sách hỗ trợ mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, BHYT; có giải pháp phù hợp để thực hiện BHYT theo hộ gia đình…”. Cùng kết luận chỉ đạo của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam tại Công văn số 1018/TTg-KGVX ngày 10/6/2016 yêu cầu Bảo hiểm xã hội Việt nam khẩn trương xây dựng, các cơ quan có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách và các giải pháp phù hợp để đẩy nhanh việc mở rộng đối tượng tham gia BHYT nói chung, phát triển BHYT theo hộ gia đình nói riêng theo hướng: Tuyên truyền, vận động để người dân tham gia BHYT theo hình thức hộ gia đình, đảm bảo trong năm tài chính có 100% thành viên thuộc hộ gia đình tham gia BHYT để được giảm trừ mức đóng BHYT theo quy định của Luật BHYT. Như vậy, quy định việc tham gia BHYT bắt buộc theo cả hộ gia đình hay từng thành viên trong hộ gia đình trong thời gian tới với một lộ trình thực hiện sẽ do các cơ quan có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách và hướng dẫn cụ thể./.

Hỏi:  Em bị mất sổ BHXH khi còn làm việc ở Đắk Lắk. Cho em hỏi thủ tục để xin cấp lại sổ được không ạ? Hiện tại em đã chuyển vào làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh nên vấn đề đi lại hơi khó khăn. Cho em hỏi bây giờ có cách nào để em làm lại sổ thuận tiện nhất được không ạ, có thể nhờ người thân nộp hồ sơ giúp được không và thủ tục như thế nào? Em xin cảm ơn!
[Câu hỏi của: Nguyễn Thị Cẩm Vân]
Xem trả lời
I. Quy trình cấp lại sổ do mất
Căn cứ điểm b mục 1.1 khoản 1 điều 33 Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 9/9/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam  Ban hành Quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế : Các trường hợp cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT; điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT; cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH:
- Người đang làm việc nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH hoặc nộp thông qua đơn vị nơi đang làm việc.
- Người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, người đã được giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH: nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH.
II.  Thủ tục để cấp lại sổ BHXH
Tại khoản 1 điều 29 Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 9/9/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam  Ban hành Quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế:
1. Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng, thay đổi số sổ, gộp sổ BHXH
1.1. Thành phần hồ sơ:
a) Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);
b) Sổ BHXH đã cấp (nếu hỏng, thay đổi số sổ, gộp sổ BHXH)
1.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Hiện tại bạn đang làm việc, tham gia BHXH tại TP HCM thì nộp  hồ sơ cấp lại sổ cho cơ quan BHXH TP HCM xem xét giải quyết (bạn nộp hồ sơ trực tiếp,  hoặc nộp qua đơn vị sử dụng lao động hoặc nộp thông qua Bưu điện nơi gần nhất)

Hỏi:  Cho em hỏi : Em đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 6/2015 đến tháng 3/2016. Hiện tại em đang mang thai và dự sinh là tháng 12/2016. Em đang tiếp tục đóng BHXH ở công ty mới từ tháng 6/2016. Xin hỏi nếu em đóng thêm tháng 6-7-8/2016 rồi nghỉ việc vậy em có được hưởng trợ cấp thai sản hay không ạ? Em cảm ơn!
[Câu hỏi của: Đào Thị Ánh]
Xem trả lời

Căn cứ Khoản 2 Điều 31 Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 thì lao động nữ sinh con phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Theo quy định trên, trường hợp của bạn dự kiến tháng 12/2016 sinh con và bạn đã đóng BHXH từ tháng 6/2015 đến tháng 3/2016 (10 tháng), tiếp tục đóng thêm các tháng 6,7,8 năm 2016 thì trong thời gian 12 tháng trước khi sinh bạn đã đóng BHXH đủ 6 tháng, do đó đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Hỏi:  Cho tôi hỏi đóng bảo hiểm thất nghiệp bao lâu thì khi nghỉ việc được hưởng bảo hiểm thất nghiệp? Tôi bị mất thẻ bảo hiểm y tế, muốn làm lại thì thủ tục như thế nào? Mong nhận được câu trả lời. Tôi xin cảm ơn
[Câu hỏi của: Nguyen Dinh Diep]
Xem trả lời

Căn cứ Khoản 2 Điều 49 Mục 3 Chương 6 Luật việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013 thì điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp là người lao động phải đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV đối với trường hợp giao kết HĐLĐ hoặc HĐLV không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn; đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ đối với trường hợp giao kết hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định, có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng.

Điều 18 của Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định về việc cấp lại thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) như sau:

1.Thẻ BHYT được cấp lại trong trường hợp bị mất.

2.Người bị mất thẻ BHYT phải có đơn đề nghị cấp lại thẻ.

3.Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp lại thẻ, tổ chức BHYT phải cấp lại thẻ cho người tham gia BHYT. Trong thời gian chờ cấp lại thẻ, người tham gia BHYT vẫn được hưởng quyền lợi BHYT.

4.Người được cấp lại thẻ BHYT phải nộp phí. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức phí cấp lại thẻ BHYT. Trường hợp lỗi do tổ chức BHYT hoặc cơ quan lập danh sách thì người được cấp lại thẻ BHYT không phải nộp phí.

Hỏi:  Tôi làm chế độ nghỉ dưỡng sức thai sản cho người lao động hồ sơ gồm những gi? Tôi cảm ơn cơ quan bảo hiểm!
[Câu hỏi của: Vũ Thu Hương]
Xem trả lời

Căn cứ Điều 10 Mục 1 Chương II Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH (ban hành kèm theo Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016) thì hồ sơ hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe gồm Danh sách theo mẫu số C70a-HD do người sử dụng lao động lập (bản chính).

Hỏi:  Cho tôi hỏi ở Đăk Lăk thì có những bệnh viện nào khám chữa bệnh bảo hiểm y tế? Tôi xin cảm ơn!
[Câu hỏi của: Lê Thị Hương]
Xem trả lời
Danh sách các bệnh viện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế:

STT

Cơ sở khám chữa bệnh (KCB)

Mã cơ sở KCB

Mã cấp trên

Ghi chú

1

Bệnh viện đa khoa tỉnh

66001

66001

 

2

Bệnh viện Y học cổ truyền

66002

66002

 

3

Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên

66069

66069

 

4

Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh

66232

66232

 

5

PKĐK Ban BV CSSKCB tỉnh

66327

66327

 

6

Bệnh viện Công an tỉnh

66024

66024

 

7

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

66233

66233

 

8

Bệnh viện Tâm thần

66234

66234

 

9

Bệnh viện Mắt Đắk Lắk

66235

66235

 

10

Trung tâm Da liễu

66236

66236

 

11

PKĐK Hòa Hảo

66237

66237

 

12

PKĐK Medic Đất Việt

66238

66238

 

13

Bệnh viện đa khoa Ngoại sản Tây Nguyên

66239

66239

 

14

Bệnh viện Mắt Tây Nguyên

66240

66240

 

15

BVĐK thành phố BMT

66003

66003

 

16

Bệnh viện đa khoa huyện Krông Pắk

66004

66004

 

17

Bệnh viện đa khoa KV 333

66022

66022

 

18

Bệnh viện đa khoa huyện Ea Kar

66005

66005

 

19

Bệnh viện đa khoa huyện M'Đrăk

66006

66006

 

20

Bệnh viện đa khoa huyện Krông Bông

66007

66007

 

21

Bệnh viện đa khoa huyện Lắk

66008

66008

 

22

Bệnh viện đa khoa huyện Krông Ana

66010

66010

 

23

Bệnh viện đa khoa huyện Cư M’gar

66015

66015

 

24

Bệnh viện đa khoa huyện Ea Súp

66016

66016

 

25

Trung tâm y tế Công ty TNHH MTV cao su Krông Búk

66070

66070

 

26

Bệnh viện đa khoa huyện Krông Năng

66017

66017

 

27

Trung tâm y tế Công ty TNHH MTV Cao su Ea Hleo

66071

66071

 

28

Bệnh viện đa khoa huyện EaH'leo

66019

66019

 

29

Bệnh viện đa khoa huyện Buôn Đôn

66020

66020

 

30

Bệnh viện đa khoa huyện Cư Kuin

66021

66021

 

31

Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ

66220

66220

 

32

Bệnh viện đa khoa huyện Krông Búk

(huyện lên thị xã, đổi tên bệnh viện thành BVĐK thị xã Buôn Hồ, vẫn giữ lại tên bệnh viện đợi huyện xây bệnh viện mới)

66018

66220

 

 

Hỏi:  Cho tôi hỏi, tôi tham gia bảo hiểm tính đến tháng 1/2015 được 1 năm 9 tháng, sau đó tôi nghỉ làm và ngưng đóng bảo hiểm,tới tháng 3/2015 tôi có bầu và thánh 12/2015 sinh em bé, vậy theo quy định thì tôi có được hưởng chế độ thai sản không? Tôi cảm ơn!
[Câu hỏi của: Nguyễn Thị Hồng Loan]
Xem trả lời

Căn cứ Khoản 2 Điều 31 Luật BHXH năm 2014 thì lao động nữ sinh con phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Theo quy định trên, trường hợp của bạn trong thời gian 12 tháng trước khi sinh, bạn không tham gia đóng BHXH nên không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Hỏi:  Cho em hỏi, em đăng ký thường trú (sổ hộ khẩu) tại Krông Pắk, Đắk Lắk. Em làm việc tại TP.Hồ Chí Minh và có tham gia BHYT đăng ký KCB tại Bệnh Viện Nhân Dân 115 (được coi là tuyến tỉnh) đến hết 30/06/2016. Em muốn chuyển về tỉnh Đắk Lắk để sinh con, ngày dự sinh 26/6/2016. Vậy em được hưởng chế độ của BHYT là bao nhiêu phần trăm ở Bệnh viện huyện Krông Pắk và bao nhiêu phần trăm ở Bệnh viện tỉnh Đắk Lắk? Em phải làm những giấy tờ gì? Em cảm ơn ạ!
[Câu hỏi của: Nguyễn Thị Thu Trang]
Xem trả lời
Nếu bạn sinh con tại Bệnh viện đa khoa huyện Krông Pắk bạn sẽ được hưởng 100% quyền lợi theo quy định của từng đối tượng (100% hoặc 90% và 80%).
Nếu bạn sinh con tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk không phải là trường hợp cấp cứu và không có giấy chuyển tuyến thì bạn sẽ được hưởng 60% quyền lợi theo quy định của từng đối tượng (100% hoặc 90% và 80%). Trường hợp cấp cứu bạn sẽ được hưởng 100% quyền lợi theo quy định của từng đối tượng (100% hoặc 90% và 80%).
Để được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế, khi đi khám chữa bệnh bạn phải xuất trình ngay thẻ bảo hiểm y tế còn giá trị sử dụng và giấy tờ tùy thân có ảnh tại các cơ sở khám chữa bệnh./.

Hỏi:  Cho tôi hỏi lao động nam đang đóng bảo hiểm có vợ trong cùng công ty sinh con thì vợ được hưởng chế độ thai sản còn chồng có được chế độ thai sản nữa không? Nếu được thì cách tính như thế nào ạ?
[Câu hỏi của: TRẦN THỊ HƯƠNG]
Xem trả lời

Căn cứ khoản 2 Điều 34 Luật BHXH năm 2014: Lao động nam đang đóng BHXH khi có vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

- 05 ngày làm việc;

- 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

- Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh 3 trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 này làm việc;

- Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

* Cách tính: Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 39 Luật BHXH năm 2014 thì: mức hưởng một ngày được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày.

Hỏi:  Công ty tôi có công nhân vào làm từ tháng 11/1995, sinh ngày 01/08/1962, lái xe tải có trọng tải 5 tấn từ 1999 đến 2008, và lái xe tải có trọng tải 7,5 tân từ 2009 đến nay.Vậy cho tôi hỏi đến năm sau công nhân trên có được trong diện về hưu không ạ ?(t8/2017 là đủ 55 tuổi). Kính mong bảo hiểm tỉnh trả lời giúp tôi!
[Câu hỏi của: TRẦN THỊ HƯƠNG]
Xem trả lời

Thời gian công tác của công nhân tính từ tháng 11/1995 đến hết tháng 8/2017 là 21 năm 10 tháng; Làm việc lái xe trọng tải 7,5 tấn (nghề nặng nhọc) từ tháng 01/2009 đến hết tháng 8/2017 là  8 năm 8 tháng.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 54 Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, người lao động tham gia BHXH bắt buộc khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp:

- Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

- Nam từ đủ 55 tuổi đến 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐTB&XH, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm ở nơi có phụ cấp khu vực từ 0,7 trở lên.

Với quy định trên thì công nhân nói trên đến hết tháng 8/2017 mới đủ 55 tuổi và  có 21 năm 10 tháng, trong đó có 8 năm 8 tháng làm nghề nặng nhọc nên không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

Tuy nhiên, công nhân này nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu bình thường.

Hỏi:  Xin phép cho tôi hỏi. Tôi tham gia đóng bảo hiểm xã hội từ 12/2013 đến 05/2015. Vậy tổng số thời gian tôi tham gia là 1 năm 6 tháng có được quy tròn thành 2 năm không? Và cách tính số tiền bảo hiểm tôi được nhận là như thế nào (12/2015 đóng 24% của 2.650.000, 01/2014-12/2014 đóng 26% của 3.300.000, 01/2015-5/2015 đóng 26% của 4.050.000). Giờ tôi muốn làm thủ tục nhận bảo hiểm 1 lần thì tôi cần làm những gì? Và bên bảo hiểm giải quyết trong bao lâu. Vậy kính mong quý bảo hiểm giải đáp giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn!
[Câu hỏi của: Phi long]
Xem trả lời
Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.
Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:
+ 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;
+ 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;
Nội dung trên được quy định tại Nghị quyết 93/2015/QH13 về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động  ngày 22/6/2015 của Quốc hội.
Các tháng lẻ đóng BHXH (Khi tính lương hưu hàng tháng, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu hoặc BHXH một lần :
- Dưới 3 tháng: không tính.
- Từ đủ 3 tháng đến dưới 7 tháng: tính nửa năm.
- Từ đủ 7 tháng đến dưới 1 năm: tính 1 năm.
Thủ tục thanh toán BHXH một lần gồm : Đơn đề nghị hưởng BHXH một lần (mẫu số 14-HSB), quyết định nghỉ việc (hoặc thanh lý HĐLĐ) và sổ BHXH. Đề nghị bạn liên hệ cơ quan BHXH nơi cư trú để được giải quyết.


Hỏi:  Tôi xin hỏi vấn đề sau: Tôi năm nay được 56 tuổi tham gia bảo hiểm được 19 năm 7 tháng nay sức khỏe của tôi không tốt nên tôi muốn giám định để về hưu trước tuổi được không? Nếu được tôi phải làm những thủ tục như thế nào? (Hiện tại tôi đã nghỉ việc)
[Câu hỏi của: Tạ Ngọc Thưởng]
Xem trả lời
Khoản 1, Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) số 58 (năm 2014) có hiệu lực từ 01/01/2016 quy định điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động (KNLĐ): NLĐ thuộc đối tượng theo quy định của Luật BHXH khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Từ ngày 1/1/2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm KNLĐ từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm KNLĐ. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm KNLĐ từ 61% trở lên;
b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm KNLĐ từ 81% trở lên;
c) Bị suy giảm KNLĐ từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Y tế ban hành.
Đối chiếu với trường hợp của ông, về tuổi đời đủ điều kiện, tuy nhiên về thời gian tham gia BHXH của ông là 19 năm 7 tháng, theo quy định ông không đủ điều kiện giám định khả năng lao động để về hưu trước tuổi.
Ngày 29/12/2015 Chính phủ ban hành Nghị định 134/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện, do đó ông có thể liên hệ cơ quan BHXH tại địa phương để đóng BHXH tự nguyện cho 5 tháng còn thiếu, chốt sổ bảo lưu thời gian tham gia BHXH, chờ đến khi đủ tuổi nghỉ hưu (nam đủ 60 tuổi) theo quy định.

Hỏi:  Cho em hỏi nếu thời gian nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè thì có được yêu cầu Hiệu trưởng linh động thời gian nghỉ hè vào trước khi sinh hoặc lùi lại sau khi sinh được không? Thủ tục yêu cầu thế nào? Như thời gian nghỉ thai sản của em bắt đầu từ tháng 7, em có thể xin nghỉ vào giữa tháng 8 có được không? Xin cảm ơn!
[Câu hỏi của: Lê Trâm]
Xem trả lời

Theo quy định tại Điều 34 Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 thì lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh là 06 tháng. Nếu sinh đôi thì tính từ con thứ 2 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng. Thời gian hưởng chế độ thai sản tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, ngày nghỉ hàng tuần.

Trường hợp bạn hỏi thời gian nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè, nếu muốn lùi thời gian nghỉ hè lại trước hoặc sau khi sinh thì Luật BHXH không quy định.

« Bắt đầu Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo Cuối »